Bár­mi­lyen kérdés­sel kapc­so­lat­ban készséggel állunk ren­delkezésére, elérhetőségeink bárme­lyikén!
Képzésre való jelen­tkezés­sel ker­essen min­ket tele­fonon, e‑mailben vagy a Fel­nőt­tképzés menüpont Jelen­tkezési lap almenüpon­tjában!

Szaküzlet/Szerviz nyit­vatartás: hét­fő-pén­tek: 09.00–17.00

WinCi­ty Webáruház: www.wincity.hu — a nap 24 órájában

Ügyfél­szol­gálat: hét­fő-pén­tek: 9.00–17.00

E‑mail:

Kereskedelem: info@wininvestor.hu

Képzés: oktatas@wininvestor.hu

Szerviz: szerviz@wininvestor.hu

Fejlesztés: fejlesztes@wininvestor.hu

Hegyi Ibolya — tula­j­donos: ibolyahegyi@wininvestor.hu

Hegyi István — tula­j­donos: ihegyi@wininvestor.hu

Hegyi Loránd — vezérigaz­gató: lorandhegyi@wininvestor.hu

Keleti Lás­zló — vezérigaz­gató-helyettes: lkeleti@wininvestor.hu

Eszes János — gaz­dasá­gi vezető: eszes@wininvestor.hu

Grósz Zoltán — kereskedel­mi igaz­gató: zgrosz@wininvestor.hu

Halász Krisztián — szervizvezető: khalasz@wininvestor.hu

Telefon:

Kereskedelem: +36–56-413–086

Szerviz: +36–56-413–087

Pénzü­gy: +36–56-513–207

Képzés: +36/30/978‑3882 vagy +36–56-513–206

Admin­isztrá­ció: +36–56-513–206

Üzenetküldés:

    Működési telephely: