Kereskedelem

 • hard­verk­ereskedelem, sza­k­tanác­sadás
 • kel­lékek, kiegészítők
 • ere­de­ti és utángyár­tott tin­ta­p­a­tronok, tonerek, fes­ték­sza­lagok

Ügyviteli szoftverek

 • audi­tor szoftver cso­mag értékesítése, sup­port­ja
 • egye­di igényekre alakí­tott inte­grált ügyviteli rend­sz­er fejlesztése
 • ter­melés, utókalkulá­ció, speciális nyil­ván­tartási igényekre pro­gram fejlesztés
 • pénztárgép alapú kereskedel­mi szoftverek (von­alkód tech­ni­ka)
 • könyvelő iro­dai szoftver cso­magok
 • egye­di szoftverek ter­vezése, pro­gramozása

Infor­matikai szol­gál­tatás

 • hálóza­tok ter­vezése, kiépítése, telepítése, üzem­ben tartása
 • biz­ton­ságtech­nikai rend­sz­erek kiépítése
 • számítógépek, alkatrészek, mon­i­torok, nyomtatók szervizelése
 • egye­di szoftverek készítése
 • web-lap készítés, web design
 • adatarchiválás
 • számítógépek átalány­dí­jas kar­ban­tartása, helyszíni szervizelése

Távoli elérés­es szerviz szol­gál­tatás (TeamView­er)

 • rövid, fél órát meg nem hal­adó szol­gál­tatás, 3000 + áfa
 • órás szol­gál­tatás 6000 + áfa/óra

Egyéb szol­gál­tatás

 • hitel
 • garan­cia